سند نامه ::
 
تعطیلی مدارس و ادارات مازندران
شهربانى استان مازندران

مقام عالى را آگاه ميسازم روز جارى كليه مدارس و بانكها و اكثر ادارات دولتى تعطيل تعدادى از مغازه‏ها بسته ميباشد بعلت نرسيدن مواد سوختى مردم در مضيقه هستند احتمالاً نانوائى‏ها بعلت نرسيدن نفت سياه و تمام شدن ذخيره سوختى ظرف يكى دو روز آينده دست از كار خواهند كشيد وضعيت فعلى باوجود آرامش ظاهرى غيرعادى ميباشد.
رئيس شهربانى رامسر
* در ميان سندهاى امروز (12 / 10 / 57) درباره استان گيلان خبرى نيامده است. اما روزنامه كيهان نوشت كه «12 دى ماه در تظاهرات محله لطف‏آباد و خيابان سام [رشت ]جوان 27 ساله‏اى به نام حبيبى كشته شد. در همين شب در صومعه‏سرا نيز دو جوان در اثر اصابت گلوله كشته شدند كه يكى از آنها به نام طلوعى، 20 ساله ديپلمه فارغ‏التحصيل خرداد گذشته بود.» (ش 10605، ص 2)