سند نامه ::
 
تظاهرات مردم گنبد و مینودشت
گزارش

1ـ از ساعت 0900 روز جارى حدود 5000 نفر از اهالى گنبد، مينودشت، گاليكش در مقابل بهارستان شيروخورشيد اجتماع تا اجساد و مقتولين حادثه شب گذشته گاليكش را تحويل گرفته دورشهر برگردانند1 ضمنا بازماندگان مقتولين شيشه‏هاى بيمارستان را شكسته و روى ديوار جملاتى مانند مرگ بر سازمان امنيت، نام رئيس ژاندارمرى دو نفر از عوامل شهربانى و ژاندارمرى را به عنوان قاتلين نوشته‏اند و تصميم دارند بمنظور انتقام آنها را بقتل برسانند و همچنين در شهر گنبد دست به خرابكارى و آتش‏سوزى بزنند ضمنا آذربايجانى‏هاى مقيم ترك‏آباد گنبد در نظر دارند به پاسگاه ژاندارمرى گاليكش حمله و آن را تصرف نمايند.
2ـ در ساعت 2200 شب گذشته سيدمحمد كلالى پيشنماز مينودشت وسيله بلندگو از مردم مينودشت خواسته تا براى مجروحين گاليكش در بيمارستان گنبد خون بدهند ليكن نحوه گفتار ياد شده بشدت تحريك‏آميز بوده است.
3ـ بدنبال اغتشاشات شب گذشته گاليكش اهالى گله خر (بلوچهاى بنى) اظهار نموده‏اند تأمين جانى ندارند و تقاضا كرده‏اند بمنظور حفظ جان خود و جانبازى در راه وطن و شاه اسلحه مجاز به آنها واگذار شود.
رخشا


1ـ مردم موفق مى‏شوند پيكر شهيدان خود ـ حداقل هفت شهيد ـ را تحويل بگيرند و براى دفن به امام‏زاده يحيى گنبد ببرند. (پرونده 106979، ج 6)