سند نامه ::
 
اجتماع هزاران نفر در مسجد جامع خرمشهر
تلگرافات وارده

ساعت 2000 مورخه 13 جارى در مسجد جامع خرمشهر حدود سه هزار نفر تجمع و واعظى بنام محقق بالاى منبر رفته و حاضرين را برعليه دستگاه تحريك مينمايد سپس به ترتيب سيد محمدتقى موسوى و نورى بالاى منبر رفته ضمن اينكه آتش‏سوزى لاستيكها و شكستن شيشه‏هاى بانك را محكوم مينمايند به حاضرين در مسجد تكليف مينمايند با نظم و ترتيب و بدون دادن شعار از مسجد خارج شوند ولى جمعيت پس از خروج از مسجد دست به تظاهرات و اغتشاش زده كه مأمورين با شليك تيرهوائى آنها را متفرق در نتيجه يك دختر بچه 13 ساله بنام فريبا فرزاد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و كشته ميشود ضمنا قرار است جسد مقتول در سردخانه پايگاه نيروى دريائى نگهدارى شود .
وديعى