سند نامه ::
 
مصاحبه خبرنگاران خارجی با روحانیون قزوین
مصاحبه سه تن از خبرنگاران خارجى با برخى از روحانيون شهر قزوين
پيرامون حوادث اخير اين شهر


روز 14 / 10 / 57، سه تن از خبرنگاران خارجى بعنوان اينكه از طرف كريم سنجابى، براى كسب اطلاع از حوادث اخير شهر قزوين باين شهر آمده‏اند، به منزل سيدعباس ابوترابى عضو هيئت علميه شهر قزوين رفته و سپس نامبرده بعنوان سخنگوى روحانيون قزوين مطالبى عليه رژيم ايران و بنفع آيت‏اله خمينى و همچنين مطالب تحريك‏آميزى در اين زمينه عنوان كرده است. خبرنگاران پس از خروج از منزل روحانى ياد شده توسط مامورين فرماندارى نظامى جلب و نوار مصاحبه انجام شده از آنها اخذ و ضبط گرديده است.
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست‏وزيرى اعلام گرديده است.

* امروز (14 / 10 / 57) سران چهار كشور متحد غربى (امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان غربى) در نشستى غير رسمى در گوادلوپ درباره موضوعات مورد علاقه خود، از جمله مسائل ايران گفت و گو كردند. اين نشست سه روز به طول انجاميد. (تاريخ سياسى بيست و پنج ساله ايران، ج 2، ص 213)