سند نامه ::
 
تعطیلی گسترده در جهرم
شهربانى كشور شاهنشاهى

روز جارى بازار ـ مغازه‏ها ـ مدارس و بانكها تعطيل ميباشند فقط نانوائى و قصابيها باز ميباشند. ادارات برق ـ دارائى ـ دخانيات ـ مخابرات ـ پست و بهدارى بحال اعتصاب در دادگسترى قضات حاضر ولى كارمندان حاضر نگرديدند كارمندان فرماندارى در محل كار خود حاضر ولى دست از كار كشيده و در اتاقى اجتماع نموده بودند ـ كارمندان ساير ادارات كم‏كارى نموده‏اند عده كثيرى از اهالى حدود 15 هزار نفر در حاليكه بيشتر روحانيون در پيشاپيش آنها در حركت بودند مبادرت براه‏پيمائى نموده و برخى از خيابانها را پياده پيمودند حدود ساعت 12 پس از يك سخنرانى وسيله سيد ابوالقاسم شفيعى مردم متفرق شدند. عصر روز جارى تظاهرات پراكنده‏اى در بعضى از نقاط اين شهرستان [جهرم] انجام اخلالگران مبادرت به آتش زدن حلقه‏هاى لاستيك و دادن شعارهاى ضد ميهنى نمودند مأمورين فرماندارى نظامى با پرتاب گاز اشك‏آور و تيراندازى هوائى اخلالگران را متفرق نمودند.
* در بولتن نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 35 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران خبرى از شيراز نقل شده كه متن آن چنين است: «ساعت 1500 تعدادى از اخلالگران منزل سروان (مشخصات معلوم) جمعى مركز پياده شيراز در خيابان منوچهرى غارت و افسر مزبور را نيز به سختى مضروب نمودند.»