سند نامه ::
 
حمله به ساختمان فرمانداری مهاباد
وقايع و حوادث شهر مهاباد ـ استان آذربايجان غربى

بعدازظهر روز 15 / 10 / 57، تظاهراتى با شركت گروهى از جوانان و ساير طبقات مردم مهاباد ـ استان آذربايجان غربى در شهر مذكور صورت گرفته است. تظاهركنندگان كه بالغ بر 1000 نفر بوده‏اند ضمن راه‏پيمائى در برخى از خيابانهاى شهر مبادرت به خواندن سرود كردستان نموده و چند جام از شيشه‏هاى ساختمان فرماندارى مهاباد و منزل يكى از افراد وطنپرست شهر مذكور را نيز شكسته‏اند.1
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده: مراتب به نخست‏وزيرى اعلام گرديده است.
1ـ ساواك آذربايجان غربى در گزارش اصلى خود چنين آورده است: «حدود 150 نفر از جوانان كمتر از 15 سال در خيابانهاى مهاباد شروع به تظاهرات نموده و ضمن شكستن شيشه‏هاى منازل شيخ محمد معصوم نقشبندى و چند نفر ديگر از اهالى محل جمعيت به حدود يكهزار نفر افزايش كه با دادن شعارهاى ضد ميهنى و خواندن سرود كردستان به راه‏پيمايى ادامه داده و پس از شكستن چند جام شيشه‏هاى فرماندارى مهاباد در چهارراه ورهرام اجتماع و به دنبال سخنرانى چند نفر در ساعت 1830 بدون دخالت مأمورين انتظامى متفرق گرديد.» (پرونده 106970، ج 7)