سند نامه ::
 
غارت و آتش سوزی منازل کارمندان ساواک
گزارش

محترما باستحضار ميرساند تهديد بغارت و آتش‏سوزى منازل كارمندان ساواك در چند روز اخير افزايش يافته و در اينمورد تنها كارى كه كارمندان توانسته‏اند انجام بدهند اين بوده كه منزل خود را تخليه و اغلب اثاثيه خود را بهمان حال گذاشته و خارج گردند. چون با نصب اعلانات در سر چهارراهها و درج اينموضوع كه خون كارمندان ساواك اگر ريخته شود حلال است و آتش زدن منازل آنان واجب. يك تبليغ روانى مؤثر بوده لذا پيشنهاد ميگردد براى خنثى‏سازى اينعمل روانى در صورت تصويب چند منزل از خانه‏هائى كه مورد تهديد قرار دارند بصورت «تله» درآيد و تيمهاى مجهز در آنها مستقر و چنانچه مورد حمله قرار گرفتند با تيراندازى هوائى و پرتاب گاز اشك‏آور چنين وانمود شود كه هرآينه بهريك از منازل كارمندان ساواك حمله كنند با چنين مقاومتى مواجه خواهند بود. بموازات اين اقدام با آيات طراز اول مذاكره و از آنان خواسته شود با صدور اعلاميه‏اى (شفاها چند نفر از آيات مردم را از آتش زدن منع ساخته‏اند) تظاهركنندگانرا از اين اقدام منصرف نمايند.1
رئيس سازمان اطلاعات و امنيت تهران ـ شيخان
1ـ آيت‏اللّه‏ سيد محمود طالقانى نه بنا به خواست ساواك بلكه با درك توطئه‏اى كه در جريان بود امروز (16 / 10 / 57) با صدور اطلاعيه‏اى از مردم خواست كه تحت تأثير احساسات انقلابى دست به اقدامات فردى و قضاوتهاى شخصى نزنند و رأسا مبادرت به مجازات افرادى كه وابسته به نظام حاكم هستند نكنند. «اين عمل ممكن است به كسانى زيان مالى و جانى برساند كه يا اصلاً در شناسايى آنان اشتباه شده باشد و يا از افراد معمولى و عادى باشند كه مستحق چنين كيفرى نباشند و با فرض استحقاق، لازم است كه اتهام آنان اثبات شود، بخصوص كه زنان و فرزندان آنان گناهى ندارند و بايد دقيقا مورد رعايت قرار گيرند.»
آقاى طالقانى در فراز ديگرى يادآورى شدند: «اين نكته را نيز يادآورى مى‏كنم كه رژيم هيچ فرصتى را براى بهره‏بردارى از احساسات پاك و انقلابى شما فروگذار نكرده است و نخواهد كرد و شايعات زيادى پراكنده و كسانى را متهم مى‏كنند تا خشم انقلابى مردم را به بى‏راهه سوق دهند...» (اسناد انقلاب اسلامى، ج 2، صص 578 و 579)