سند نامه ::
 
تظاهرات در کرج و فیروزکوه
اجتماع گروهى از مردم كرج در امام‏زاده محمد و انجام سخنرانى مذهبى در شهر كرج

از صبح روز 17 / 10 / 57، گروهى حدود 12000 نفر از قشريون مذهبى شهر كرج بتدريج به امام‏زاده محمد واقع در حصارك كرج رفته و در اين محل سه نفر از روحانيون براى آنها سخنرانى نموده‏اند. اين اجتماع در ساعت 1200 خاتمه يافت و به مجتمعين اعلام گرديده فردا18 / 10 / 57 در شهر كرج راه‏پيمائى خواهد بود.
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست‏وزيرى اعلام گرديده است.
* امروز (17 / 10 / 57) در فيروزكوه تظاهراتى شكل گرفت و مردم به منظور تجليل از شهداى حوادث خونين شهرهاى مختلف راه‏پيمايى كردند و نام برخى خيابانها، بيمارستان و مدارس را تغيير دادند. (اطلاعات، ش 15758، ص 4)