سند نامه ::
 
دستگیری رئیس دادگاه فیروزآباد
ژاندارمرى كشور شاهنشاهى

برابر گزارش هنگ ژاندارمرى شيراز روز جارى بنا بدعوت آقايان واعظين و شيخ حقيقت و چندتن از اهالى كوار كه شناسائى گرديده از دانشجويان روستائى كوار بوده با عده‏اى در حدود 10 الى 12 هزار نفر كه گروه ـ گروه شده‏اند با دادن شعارهاى ضد ملى و ميهنى در محوطه بهدارى محل تجمع و در ساعت 1000 كه سيدعبدالحسين دستغيب و همراهان از شيراز بكوار وارد گرديده‏اند ضمن سخنرانى در ساعت 1220 گروههاى اجتماع‏كننده با دادن شعار به محلهاى خود حركت و در بين راه جلو خودروهاى عبورى را گرفته و بآنان ابلاغ كه چراغهاى ماشين خود را روشن و شعار بدهند كه تظاهرات در ساعت 1240 روز فوق خاتمه يافته است.1
247 / 17 / 14 / 29 / 201 ـ 17 / 10 / 57 ف ـ ناحيه فارس ـ سرلشكر اميرحسينى
از سوى سرتيپ اميرهوشنگ خرمى
گيرندگان
1ـ جناب آقاى استاندار محترم استان فارس جهت استحضار.
2ـ تيمسار فرماندارى نظامى و فرماندهى منطقه و مركز زرهى شيراز جهت استحضار.
3ـ رياست سازمان اطلاعات استان فارس جهت آگاهى.
4ـ ركن 2 ناحيه جهت آگاهى.
بايگانى شود
1ـ يك خبر ديگر هم كه به سفر آيت‏اللّه‏ دستغيب مربوط مى‏شود در مورد دستگيرى رئيس دادگاه فيروزآباد است. خسروشاهيان رئيس دادگاه فيروزآباد كه در ميان مردم خوش‏نام نبود و «بين مردم شايع بوده، اختلاس نموده و برنامه‏هاى شب‏نشينى تشكيل مى‏داده روز 17 / 10 / 57 به وسيله تعدادى از اهالى فيروزآباد دستگير و قصد آزار وى را داشته‏اند كه بالاخره با همكارى روحانيون شيراز و مسافرت سيد عبدالحسين دستغيب به فيروزآباد و با وساطت مشاراليه آزاد شده است.» (پرونده 106992، ج 6)
* امروز (17 / 10 / 57) در شهرستان لار و در مسجد جامع مراسمى براى گراميداشت شهداى اين منطقه برپا شد. (كيهان، ش 10609، ص 2)