سند نامه ::
 
تعطیلی بازار قزوین و زنجان
تلفنگرام

در روز جارى كليه دكاكين بازار شهرهاى قزوين و زنجان تعطيل مى‏باشد و فقط مغازه‏هاى ارزاق عمومى در اين شهر باز است. برابر اعلام سازمان قزوين در محل ستاد لشكر قزوين شوراى هماهنگى تشكيل گرديده و قرار است اجازه داده شود تظاهرات آرام در شهر قزوين برگزار گردد. ضمنا جمعيتى حدود 3000 نفر از ساعت 0930 مورخ 17 / 10 / 57 در محل امام‏زاده سلطان سيدمحمد اجتماع نموده‏اند و قرار است در سطح شهر تظاهرات و راه‏پيمايى انجام دهند.1 در شهر زنجان نيز عده‏اى از اخلالگران در خيابان كمربندى مبادرت به آتش زدن چند حلقه لاستيك فرسوده نموده‏اند كه توسط مامورين خاموش و اخلالگران متفرق شده‏اند.2
رياضى
گوينده ـ آقاى كلانترى
گيرنده ـ كندرى
ساعت 1115 روز17 / 10 / 57
در بولتن درج گرديد.
روحانى 19 / 10 / 57
1ـ «بيش از ده‏هزار تن از مردم قزوين به منظور بزرگداشت شهداى هفته اخير در امامزاده سيدمحمد واقع در انتهاى خيابان تبريز اين شهر اجتماع كردند و ياد شهيدان راه آزادى را گرامى داشتند. اجتماع‏كنندگان سپس در حالى كه پرچمهاى سياه و تمثالهايى از حضرت آيت‏اللّه‏ خمينى در دست داشتند و شعار مى‏دادند، خيابانهاى مولوى، كوروش، بازار وزير، عبيد زاكانى، بوعلى، فردوسى، خيام، بلاغى و سپه را زير پا گذاشتند. در طول مسير راهپيمايان، در چند نقطه سخنرانى‏هايى صورت گرفت و سخنرانان خواستار كنار رفتن دولت بختيار از صحنه سياست ايران شدند و اعمال نظاميان را در چند روز اخير تقبيح كردند. در اين راهپيمايى هيچ‏گونه برخوردى ميان مأموران و مردم روى نداد.» (آيندگان، ش 3258، ص 19) به نوشته روزنامه كيهان هيئت چهارنفرى كه از طرف آيت‏اللّه‏ طالقانى مامور رسيدگى به وقايع خونين شهر قزوين شده بود امروز (17 / 10 / 57) از قزوين بازديد كرد و گزارش خود را تهيه نمود. اين گزارش مربوط به تهاجم نظاميان به مردم عادى و كشتار و تخريب اموال ايشان در روزهاى دهم تا دوازدهم دى ماه مى‏شد. جنايت نظاميان در روزهاى ياد شده در اين گزارش قيد شده بود. (ش، 10607، ص 6)
2ـ در برخى از روستاهاى زنجان امروز (17 / 10 / 57) تظاهراتى عليه شاه صورت گرفت. «مردم خواهان حكومت اسلامى و بازگشت امام خمينى شدند.» بازار و مغازه‏هاى زنجان امروز تعطيل بود و اعتصاب در ادارات مختلف ادامه داشت. شب هنگام ساعت 30 / 8 نيز در برابر شهربانى زنجان بمبى منفجر شد كه خسارتى در پى نداشت. (كيهان، ش 10607،
ص 7)