سند نامه ::
 
انجام راه‏پيمائى در شهر زاهدان
انجام راه‏پيمائى در شهر زاهدان

بعدازظهر روز 20 / 10 / 57، قريب 2000 نفر از اهالى شهر زاهدان بتدريج در مسجد جامع شهر مزبور اجتماع نموده و سپس در حاليكه آيت‏اله كفعمى و تنى چند از روحانيون زاهدان در پيشاپيش آنها حركت ميكرده‏اند به راه‏پيمائى در خيابانهاى شهر پرداخته‏اند. راه‏پيمايان با دادن شعارهائى بنفع آيت‏اله خمينى در يكى از خيابانهاى شهر زاهدان بر روى زمين نشسته و يكنفر از دانشجويان براى آنها سخنرانى كرده است. متعاقب سخنرانى دانشجوى فوق‏الذكر راه‏پيمايان مجددا بمسجد جامع مراجعتكرده و پس از برگزارى نماز جماعت ظهر و عصر بتدريج مسجد را ترك و متفرق گرديده‏اند.1
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست‏وزيرى اعلام گرديده است.
1ـ روزنامه كيهان اعلام كرد كه حدود چهارهزار نفر از مردم زاهدان در اين راهپيمايى شركت كردند. «اين عده در حالى كه تمثالهايى از آيت‏اللّه‏ خمينى و پلاكاردهايى كه روى آنها شعارهايى نظير : تنها راه سعادت، ايمان جهاد شهادت، استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى نوشته شده بود با خود حمل مى‏كردند شعارهايى مخالف دولت مى‏دادند...» (ش 10610، ص 3) اواخر وقت امروز (20 / 10 / 57) يك بطرى حامل مواد آتش‏زا به داخل بانك صادرات، شعبه مركزى زابل پرتاب شد اما عمل نكرد. (7229 / 11 ه ز ـ 21 / 10 / 57)
* در تظاهراتى كه در خرمشهر رخ داد يك مغازه مشروب فروشى به نام آندره به آتش كشيده شد. در تظاهرات 5 هزار نفره خرمشهر يك نفر براثر شليك گلوله زخمى شد. (كيهان، ش 10610، صص 3 و 7) در شوشتر مردم زير بارش باران تظاهرات كردند. «در جريان تظاهرات يك مغازه مشروب‏فروشى، دادگاه شوشتر و ساختمان عوارض پل اين شهر به آتش كشيده شد. در همين حال على سرخول يازده ساله كه زير تانكر آب مشغول بازى بود مورد اصابت گلوله واقع شد و درگذشت. به دنبال اين واقعه جمعيت تظاهركننده جنازه پسر بچه مقتول را روى دست گرفتند و در حالى كه شعارهاى ضد دولتى مى‏دادند در خيابانهاى شهر گردش دادند. به دنبال اين تظاهرات 15 هزار نفرى كليه ادارات و مغازه‏هاى شوشتر تعطيل شد.» (اطلاعات، ش 15757، ص 4) اما به نوشته گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 40 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران «در مسجد سليمان نزديك به 1000 نفر از اهالى به پاسگاه ژاندارمرى حمله و قصد آزاد كردن دو نفر اخلالگر را داشتند، در اثر تيراندازى و مقاومت ماموران يك نفر از مهاجمين كشته و يك نفر زخمى گرديد.» حادثه خونين ديگر مربوط به سوسنگرد بود كه به مناسبت شهادت چهارتن از اهالى اين شهر مردم سوسنگرد مجلس يادبودى برپا كردند. در تظاهرات بعدى اين مراسم دو نفر به شهادت رسيدند. (بولتن خبرگزارى پارس، ش 294، ص 6؛ بورس، ش 4224، ص 16) همين منبع خبر داد كه هيأت اعزامى امام خمينى به مناطق جنوبى كشور براى نظارت بر قطع صدور نفت به خارج از كشور و توليد آن به اندازه مصرف داخلى در اطلاعيه شماره هفت خود از كاركنان راه‏آهن دولتى ايران خواست كه در حمل و نقل مواد نفتى با كاركنان صنعت نفت همكارى كنند. (ش 293، ص 5)