سند نامه ::
 
روایت هاشمی رفسنجانی از جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر

 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات 30 خرداد سال 1360 به روایت فضای حاکم بر جامعه در روز بررسی طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس پرداخته است.
 رییس وقت مجلس شورای اسلامی در خاطراتش نوشته است: طرح‌ «عدم‌ کفایت‌ سیاسی‌ آقای‌ بنی‌صدر» در دستور بود. آقای‌ مهندس‌سحابی‌ به‌ عنوان‌ اولین‌ مخالف‌، می‌خواست‌ ایراد آئین‌نامه‌ای‌ به‌ دستور کار بگیرد که‌ موفق‌نشد، سپس‌ مخالفان‌ و موافقان‌ صحبت‌ کردند. مخالفان‌ حرفی‌ برای‌ گفتن‌ نداشتند. خودشان‌ را هم‌ مخالف‌ بنی‌صدر قلمداد می‌کردند و هم‌ مخالف‌ عزل‌ او. موافقان‌ هم‌ با اینکه‌ حرف‌ حسابی‌زیاد داشتند، خوب‌ صحبت‌ نکردند.
جمعیت‌ عظیمی‌ از حزب‌ اللهی‌ها در بیرون‌ مجلس‌ جمع‌ شده‌ بودند و خواستار سرعت‌ کاربودند. هنگام‌ تنفس‌ و بعدازظهر با آنها صحبت‌ کردم‌.
گروهکهای‌ مجاهدین‌ خلق‌ و پیکار و رنجبران‌ و اقلیت‌ فدایی‌ و... تدارک‌ وسیعی‌ برای‌ایجاد آشوب‌ و جلوگیری‌ از کار مجلس‌ دیده‌ بودند و به‌ نحوی‌ اعلان‌ مبارزه‌ مسلحانه‌ کرده‌اند. ازساعت‌ چهار بعدازظهر به‌ خیابانها ریختند و تخریب‌ و قتل‌ و غارت‌ و آشوب‌ را در تهران‌ وبسیاری‌ از شهرستانها آغاز کردند.
وی در ادامه نوشته است: کم‌ کم‌ نیروهای‌ سپاه‌ و کمیته‌ها و حزب‌ اللهی‌ها به‌ مقابله‌ برخاستند. من‌ در مجلس‌ بودم‌.صدای‌ تیراندازی‌ از چندین‌ نقطه‌ شهر به‌ گوش‌ می‌رسید. خبر از جراحت‌ و شهادت‌ عده‌ای‌ نیزمی‌رسید. جمعی‌ از نمایندگان‌ در دفتر من‌ جمع‌ شده‌ بودند.
نزدیک‌ غروب‌، آقای‌ [رضا]زواره‌ای‌ مسئول‌ ستاد امنیت‌ آمد و نوار ضبط شده‌ ازارتباطات‌ تلفنی‌ مرکز فرماندهی‌ مجاهدین‌ خلق‌ با رابطهای‌ آشوب‌ خیابانی‌ را آورد که‌ برنامه‌وسیع‌ تخریب‌ و آشوب‌ آنها را مشخص‌ می‌کرد.
اوائل‌ شب‌، آشوبگران‌ شکست‌ خوردند و متفرق‌ شدند، بدون‌ اینکه‌ کار مهمی‌ از پیش‌ببرند؛ به‌ جز تخریب‌ چند ماشین‌ و مرگ‌ و جرح‌ چند نفر از طرفین‌. شب‌ را در مجلس‌ ماندم‌.
اولین‌ جلسه‌ شورای‌ ریاست‌ جمهوری‌ به‌ خاطر عدم‌ دسترسی‌ به‌ رئیس‌ جمهور (متواری‌ است‌) با حضور آقایان‌ بهشتی‌ و رجائی‌ و من‌ ـ در دفتر من‌ ـ تشکیل‌ شد. برای‌ امضای‌ آئین‌نامه‌مصوب‌ مجلس‌ و ضمنا درباره‌ مسائل‌ جاری‌ و آینده‌ ریاست‌ جمهوری‌ هم‌، تبادل‌ نظر کردیم‌....
خبر رسید، خانم‌ بنی‌صدر را هم‌ بازداشت‌ کرده‌اند. نظر دادیم‌ ایشان‌ را آزاد کنند و در خانه‌تحت‌ نظر داشته‌ باشند.

خبرآنلاین