سند نامه ::
 
نامه دولت موقت به سفارت آمريكا درباره خريدهاي نظامي

محرمانه    23 ژوييه 1979- 1 مرداد 1358

از: اداره حقوقي وزارت امور خارجه –18/3462    به: سفارت آمريکا، ايران
[موضوع]: نامه دولت موقت به سفارت آمريكا درباره خريدهاي نظامي
يادداشت
وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران تعارفات خود را به سفارت ايالات متحده امريکا اظهار و با اشاره به برنامه خريدهاي نظامي ايران احتراماً علاقمندي دولت موقت جمهوري اسلامي ايران را به دريافت وسائل و خدمات زير طبق قراردادهاي منعقده به اطلاع مي‌رساند:
1- 30 عدد لوله يدکي توپ 175 م.م.
2- خودروهاي ام-151 و ام-152
3- تجهيزات ش.م.ر.
4- 99 دستگاه جيپ
5- قطعات و لوازم يدکي براي کليه وسائل موجود در صورت لزوم.
6- 8 فروند هواپيماي آر.اف-4 اي با لوازم مربوطه
7- بهسازي هواپيماهاي سي-130
8- بهسازي هواپيماهاي اف-4
9- آموزش پشتيباني و قطعات يدکي براي کليه وسائل موجود در صورت لزوم
10- 96 عدد موشک هارپون
11- 4 دستگاه قايق LCM-6
12- آموزش پشتيباني قطعات و لوازم يدکي کليه وسائل موجود در صورت لزوم
موقع را براي تجديد احترامات فائقه مغتنم مي‌شمارد

(از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب یازدهم)