سند نامه ::
 
سياست دولت موقت ايران در ارتباط با برنامه پشتيباني نظامي دولت آمريکا

23 ژوييه 1979- 1 مرداد 1358

از: هيأت مستشاري نظامي آمريکا، تهران    به: وزارت دفاع آمريکا، واشنگتن دي.سي
موضوع: سياست دولت موقت ايران در ارتباط با برنامه پشتيباني نظامي دولت آمريکا
1- (بدون طبقه‌بندي) در روز 18 ژوييه 1979، سرلشگر گاست از هيأت مستشاري نظامي، از طريق تماسي تلفني از سرهنگ جذبي، از معاونت لجستيکي نيروي هوايي اسلامي ايران، اطلاع يافت که به طور رسمي به آنها ابلاغ شده است دولت ايران خواهان از سرگيري و ادامه دريافت پشتيباني لجستيک از دولت آمريکاست. سرهنگ جذبي درخواست کرد که يکي از نمايندگان دولت آمريکا با او ملاقات کند تا درباره پيامدهاي اين تحول جديد با يکديگر گفتگو کنند. در همان موقع سرهنگ دوم رينکر، افسر لجستيک نيروي هوايي آمريکا، در دوشان تپه بود و براي گفتگو با سرهنگ جذبي درباره سياست جديد دولت ايران به ملاقات او رفت. در کنار سرهنگ جذبي، يک سرهنگ ديگر نيز به نام ضرابي حضور داشت. قرار است سرهنگ ضرابي تا دو هفته ديگر (زمان تقريبي است) به هيأت خريد ايران در نيويورک بپيوندد.
2- (بدون طبقه‌بندي) افسران ايراني اطلاعات زير را در اختيار ما گذاشتند:
الف- (محرمانه) در روز 17 ژوييه جلسه‌اي با حضور وزير امور خارجه ايران برگزار شد (فهرست حاضرين در جلسه مشخص نيست). موضوعاتي که در اين جلسه مطرح شد شامل شرايط اجراي برنامه پشتيباني و مشکلات آن بود. نتيجه اين مباحثات آن بود که پشتيباني تدارکاتي از سيستم‌هاي تسليحاتي دولت ايران امري ضروي است، ولي اين پشتيباني بايد فقط در حوزه تأمين ساز و برگ باشد، و نبايد نفرات يا متخصصي در اين برنامه‌ها گنجانده شود. (توضيح: در صحبتي که بعد از آن با منشي بخش نيروي هوايي که در آن جلسه حضور داشت انجام شد، او اطلاع داد که از گفتگوي فارسي سرهنگ ضرابي و سرهنگ جذبي درباره «متخصصين» فهميده است که دکتر يزدي، وزير امور خارجه ايران، در جلسه 17 ژوييه گفته بود که به حدود 8 متخصص نياز است، ولي ترجيحاً هيچکدام نبايد آمريکايي باشند.
ب-  (محرمانه) وقتي در مورد معناي «کليه سيستم‌هاي تسليحاتي» سئوال شد، پاسخ کاملاً واضح اين بود که اف-14‌ها مشمول آن نمي‌شوند. (هيچ توضيح ديگري داده نشد.)
پ- (بدون طبقه‌بندي) سرهنگ ضرابي گفت يکي از نگراني‌هاي دولت ايران بودجه برنامه پشتيباني است زيرا پول دولت ايران در آمريکا مسدود شده است.
پ- (بدون طبقه‌بندي) هم سرهنگ جذبي و هم سرهنگ ضرابي اظهار داشتند که نيروي هوايي ايران به يک تيم متخصص براي تجزيه و تحليل مشکلات‌شان نياز دارد، ولي مشکل اينجاست که ما هنوز منتظر تصميمات دولت آمريکا هستيم، و تا زماني که تصميم دولت به ما ابلاغ نشود، بيشتر از چيزي که هم اکنون داريم انجام مي‌دهيم، کاري از دستمان ساخته نيست. به آنها گفتيم که هر وقت درخواست کنند به آنها کمک خواهيم کرد، و پيشنهاد کرديم که در طول اين مدت از متخصصان خود بخواهند بر روي مشخص کردن نيازمندي‌هايشان کار کنند.
ت- (بدون طبقه‌بندي) سرهنگ دوم رينکر به سرهنگ جذبي و سرهنگ ضرابي گفت مذاکرات فيمابين را به اطلاع ژنرال گاست خواهد رساند، ولي آنها بايد يک نامه رسمي در ارتباط با تصميم جديد و آنچه که به او گفته‌اند به هيأت مستشاري ارسال کنند. آنها نيز گفتند خيلي زود يک نامه رسمي براي هيأت مستشاري خواهند فرستاد.
ث- (بدون طبقه‌بندي) در اينجا جلسه پايان يافت و سرهنگ دوم رينکر آنجا را ترک کرد. اين تلکس فقط جهت اطلاع ارسال شده و هيچ اقدام خاصي لازم نيست. -                                                  گاست

(از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب یازدهم)