سند نامه ::
 
عامل حمله به فیضیه چه کسی بود ؟

حسن پاكروان، 1290ش. در تهران به دنيا آمد. پدرش «فتح الله پاكروان‌» از دولتمردان رضاخاني، در قتل عام مسجد گوهرشاد، استاندار خراسان بود‌. حسن پاكروان تحصيلات نظامي را در دانشكده‌هاي «بواتيه‌» و «فونتن بلو» فرانسه به پايان رساند و در 1312ش. به ايران بازگشت و مدتها مربي دانشكده افسري بود. در سالهاي 1320-1322 افسر ستاد ارتش‌، و در سالهاي 1323 تا 1324 فرمانده پادگان بوشهر و افسر انتظامات بنادر جنوب بود. پاكروان در سالهاي 1325 تا 1327 افسر ركن دوم ستاد ارتش بود. و در سالهاي 1328 تا 1329 به عنوان وابسته نظامي به پاكستان رفت‌. پس از بازگشت به ايران مدتي رياست ركن دوم ارتش را به عهده داشت و مجدداً در سالهاي 1333 و 1334 به سمت وابسته نظامي به هند رفت‌. با تأسيس ساواك در اسفند 1335، پاكروان معاون ساواك شد و در اسفند 1339 با بركناري سپهبد تيمور بختيار به رياست ساواك رسيد. درباره دوران رياست پاكروان بر ساواك ارتشبد فردوست در خاطرات خود سخن گفته است‌.

سرلشكر حسن پاكروان تا 1343 ش. رياست ساواك را به عهده داشت. او از عوامل مؤثر درحمله به مدرسه فيضيه قم است. پاكروان پس از كناره‌گيري‌ از ساواك جاي خود را به ارتشبد نعمت الله نصيري داد و به عنوان وزير اطلاعات وارد نخستين كابينه هويدا شد (1343-1345). پاكروان از شهريور 1345 تا مهر 1348 سفير ايران در پاكستان بود. او سپس سفير ايران در فرانسه شد و تا آبان 1352 در پاريس مستقر بود. در بازگشت به ايران، از سال 1352 توسط ارتشبد فردوست در بازرسي شاهنشاهي به كار گرفته شد و در مهرماه 1356 مشاور و سرپرست امور مالي وزارت دربار شد. پاكروان پس از انقلاب دستگير و در تاريخ 22/1/58 همراه جمعي از بلندپايگان رژيم پهلوي تيرباران شد.

www.ir-psri.com