موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی / جلد سوم
«بحرین»

  

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی / جلد سوم<br>«بحرین»

کتاب حاضر، سومين جلد از مجموعه تماميت ارضي ايران در دوران پهلوي است و مکمل دو جلد قبلي، براي فهمي جامع و فراگير از تحولات مرزي ايران در عصر پهلوي است. در اين کتاب تلاش شده تا با ياري اسناد و منابع دست اول، سير جدايي بحرين از ايران ترسيم گردد، کتاب از نه فصل تشکيل شده است. فصل اول نگاهي گذرا به تاريخ بحرين است. فصل دوم به مباني حقوقي حاکميت ايران بر بحرين اختصاص دارد، در اين فصل با بهره‌مندي رويه حاکم بر حقوق بينالملل، حق حاکميت ايران بر بحرين تا پيش از استقلال بحرين به روشني تبيين گرديده است. فصل سوم  به رخدادهاي در پيوند با بحرين در دهه 1320 خورشيدي پرداخته است و در اين ميان به ويژه تأثير مسأله بحرين در سقوط کابينه چهارم قوامالسلطنه مورد واکاوي قرار گرفته است. فصل چهارم، مسأله بحرين و نهضت ملي شدن نفت را بررسي ميکند و توجه خاصي به تأثير ظهور ناسيوناليسم عرب در موضوع بحرين صورت گرفته است. فصل پنجم به انتخاب بحرين به عنوان استان چهاردهم ايران ميپردازد و فصل ششم نيز جريانهاي مقاومت فرهنگي و سياسي ايران در بحرين را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. فصل هفتم مقدمات تجزيه و فصل هشتم تجزيه بحرين است و سرانجام فصل نهم نيز به بحرين و انقلاب اسلامي اختصاص يافته است.  
نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.