موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

حزب پان ايرانيست

  

حزب پان ايرانيست

حزب پان ايرانيست ( 1388-1330 شمسي ) عنوان يكي از آثار منتشره از سوي موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي است . اين كتاب به كوشش مظفر شاهدي به رشته تحرير درآمده است . آنچه پژوهش حاضر را از منابع تاكنون موجود متمايز مي‌كند اسناد و مدارك آرشيوي فراواني است كه محتواي كتاب بر بنياد آن شكل گرفته است. مستندات اصلي اين اثر هزاران برگ سند محرمانه و طبقه‌بندي‌شدة ساواك است كه طي دو سه دهه پاياني عمر رژيم پهلوي روزانه و منظم درباره جايگاه و عملكرد حزب پان‌ايرانيست، رهبران، كارگردانان و اعضاي مؤثرتر آن در بخش‌هاي مختلف ايران و نيز خارج از كشور تهيه شده بود. تاكنون در هيچ ‌يك از آثار منتشره پيرامون حزب پان‌ايرانيست اسناد و مدارك آرشيوي، بررسي جامع و دقيق نشده و اين از مهم‌ترين عوامل و انگيزه‌‌هاي انجام اين پژوهش بوده است.
سعي شده است در اين كتاب تمام مطالب بر اساس اسناد و مدارك متقن و محل وثوق باشد و از پيش‌داوري و ذكر مباحث و مطالب عاري از واقعيت تاريخي پرهيز شود. از آنجا كه هدف نهايي از اين پژوهش ترسيم دقيق و مستند موضوعي است كه مي‌تواند بهره‌اي راهبردي به مخاطبان ارائه دهد، نهايت دقت صورت گرفته است. لازم به ذكر است آنچه در اين اثر در كانون توجه قرار دارد بررسي تحليلي نقش، عملكرد و جايگاه حزب پان‌ايرانيست در مقطعي مهم و حساس از تاريخ ايران زمين بوده و قصد اين نبوده است كه حيات سياسي، حزبي، اجتماعي و فرهنگي تك تك اعضاي اين حزب مورد نقد و پژوهش قرار گيرد.  
نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.