سند نامه ::
 
مكالمه تلفنى شاه با هويدا

شماره : 57231 / 20 ه 5 تاریخ 7 / 12 / 48

ساعت 2100 روز يكشنبه 3 / 12 / 48 در يك مكالمه تلفنى كه بين شاهنشاه آريامهر و آقاى نخست‏وزير بعمل آمده شاهنشاه سخت از وضع موجود (ناراحتى مردم از وضع اتوبوسرانى عصبانى بوده) و به آقاى هويدا فرمودند «چه كسى اجازه نداده است كه مردم تلگرافهاى خود را براى من مخابره نمايند چون خبرگزاريهاى خارجى خبر عدم قبول تلگرافهاى مردم تهران را از طرف مسئولان وزارتخانه به من داده‏اند علت چيست» شاهنشاه آريامهر سپس اوامر مؤكدى در مورد وضع اتوبوسرانى و تعيين نرخ عادلانه بليط‏هاى اتوبوس صادر فرمودند.
نظريه رهبر عمليات : منبع كاملاً مورد اعتماد بوده و اظهاراتش صحيح به نظر مى‏رسد
نظريه 20 ه 5 : نظريه رهبر عمليات تاييد مى‏شود
به عرض آقايان ثابتى1 و آريايى رسيد فرمودند احتياجى نيست كه در بولتن درج گردد
يك نسخه محصول منبع
آقاى فرمند 7 / 12 / 48
رونوشت جهت درج در محصول به آقاى... داده شد
1ـ پرويز ثابتى متولد 1315 فرزند حسين، در بهمن ماه 1337 با معرفى ضرابى، مدير كل ششم ساواك به استخدام ساواك در آمد. او در بدو استخدام بيوگرافى خود را چنين اعلام داشت : «از بدو تولد تا تاريخ مهرماه 1328 در سنگسر از بخش‏هاى سمنان در محله‏اى به نام تپه سر سكونت داشته‏ام و از مهر 1328 براى گذراندن تحصيلات متوسطه به تهران آمدم و مدت سه سال در منزل شوهر خواهرم آقاى محمد حسين رحمانيان سكونت داشته‏ام و از مهر 1331 خانواده‏ام نيز به تهران آمدند و در همان منزل آقاى رحمانيان سكونت گزيدند، از سال 1336 به آموزگارى مشغول شدم. دوران ابتدايى را در دبستان حسينيه و شاه پسند سنگسر از سال 1322 الى 1328 و دوران دبيرستان در فيروز بهرام و تهران از 1328 الى 1334 و در دانشكده حقوق دانشگاه تهران از 1334 الى 1337 مشغول به تحصيل بوده‏ام و بنده از بدو تولد در يك خانواده بهايى مى‏زيسته‏ام و پدر و مادرم بهايى بوده‏اند. سنگسر يك منطقه عشايرى و داراى مردمى شاهدوست و وطن‏پرست است. رستاخيز اهالى سنگسر در قيام ملى 28 مرداد دليل بر اين مدعاست. به طريق انتخاب نيز فردى شاهدوست و وطن‏پرست مى‏باشم.» ثابتى در سال 1345 رئيس اداره يكم از اداره كل سوم، در سال 1349 معاون دوم اداره كل سوم و در سال 1352 مدير كل سوم ساواك شد. پرويز ثابتى، رئيس امنيت داخلى ساواك كه بنا به خصوصيات شغلى‏اش صاحب چندين پاسپورت به اسامى مختلف بود، در اواخر حكومت ازهارى (آخرين نخست وزير رژيم پهلوى) به ژنو گريخت و از آنجا به اتفاق همسرش به اسرائيل رفت. بنا به اظهار مسافرى كه در بيمارستان «جده» اسرائيل بسترى بوده و به تهران بازگشته است، اسرائيلى‏ها با عمل جراحى پلاستيك آنچنان او را تغيير شكل داده‏اند كه شناختنش غيرممكن مى‏باشد. او كه به «شكنجه‏گر مخوف ساواك» شهرت داشت، در شهر سانفرانسيسكو در خانه‏اى مجلل مسكن گزيد و تنها وابسته رژيم سابق (پهلوى) بود كه يك ماه پيش از فرار خود، خانه تازه ساخته‏اش را واقع در شهرك غرب به سفير يكى از كشورهاى عربى فروخت. در هر ارزيابى از موقعيت هويدا (نخست وزير بهائى مسلك)، نام پرويز ثابتى هم به ميان مى‏آيد، زيرا در تمام دوران زندگى روابط نزديك با همكيش خود داشته است.