سند نامه ::
 
گزارش مأمور ساواک از وابستگی اعضای کابینه آموزگار به آمریکا

رحیم نیکبخت

 صرف‌نظر از شایعه قوی وابستگی اعضای کابینه به سیاست فعلی آمریکا، در زمینه سوءشهرت برخی از این عوامل از جمله علی فرشچی و اینکه رسماً برای آقای آموزگار و برخی دیگر از مقامات بزم خصوصی ترتیب می‌دهد شایعاتی در سطح وسیع وجود داشته و سپردن بودجه محرمانه نخست‌وزیری و امور مذهبی کشور به چنین فردی با این خصوصیات اخلاقی از وجهه هیئت دولت می‌کاهد.

از ویژگی‌های بارز حکومت پهلوی وابستگی این رژیم به بیگانگان بوده است. این مشخصه از زمان شکل‌گیری سلطنت پهلوی تا فروپاشی آن قابل مشاهده می‌باشد و این وابستگی هم یکی از دلایل مهم سقوط رژیم پهلوی به حساب می‌آید. در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سندی با طبقه بندی خیلی محرمانه از آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ملاحظه گردید که بدون آنکه نیازی به توضیح و تشریح داشته باشد می‌تواند این ویژگی حکومت پهلوی را به روشنی نشان دهد. آن هم در سال 1356 همان سالی که با رحلت غریبانه حاج آقا مصطفی خمینی و اهانت گستاخانه روزنامه اطلاعات، قیام 19 دی قم و در چهلم شهدای قم، قیام 29 بهمن تبریز صورت گرفت و یک سال طول نکشید که در بهمن 1357 حکومت پهلوی مضمحل گردید. این سند در پرونده حزب رستاخیز ملت ایران به شماره بازیابی 11 (سندهای 425 تا 431)در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود است و عنوان آن «نگاهی کوتاه به وابستگی اعضای کابینه آموزگار که معرفی شده‌اند» می‌باشد..

سند شماره 106: گزارش مأمور ساواک در خصوص وزرای کابینه جمشید آموزگار و وابسته دانستن آن‌ها به آمریکا
موضوع: نگاهی کوتاه به وابستگی اعضای کابینه آموزگار به ترتیبی که معرفی شده‌اند.
وزرای ابقا شده:
1- عباسعلی خلعتبری: خارج از حدود و قدرت نخست‌وزیر
2- مهرداد پهلبد: خارج از حدود و قدرت نخست‌وزیر
3- هوشنگ انصاری: خارج از حدود و قدرت نخست‌وزیر
4- محمد یگانه: نامبرده سوابق طولانی و بسیار نزدیکی با آمریکا و آمریکاییان دارد و از زمانی که به وسیله هوشنگ انصاری به معاونت وزارت اقتصاد رسید این شایعه به سر زبان‌ها افتاد و بعد هم که به موازات آبادانی و مسکن (سابق) منصوب شد، پس از ارزشیابی که همان نخستین و آخرین ارزشیابی دولتی بود وزارت آبادانی و مسکن ناموفق از آزمایش درآمد و نمره کافی نیاورد. همان موقع در این باره جراید مطالبی به تفصیل نوشتند که در نتیجه یگانه از وزارت برکنار و سفری به آمریکا نمود، پس از چندی که از آن کشور بازگشت به ریاست بانک مرکزی برگزیده شد. بعداً به وسیله جمشید آموزگار وزیر دارائی وقت (پس از آمدن هوشنگ انصاری به وزارت اقتصاد و دارائی) یگانه به سمت وزیر مشاور منصوب و آقای حسنعلی مهران جای وی را گرفت و یگانه به اصطلاح به عنوان وزیر مشاور به کارهای اوپک و در حقیقت به عنوان قائم‌مقام آموزگار در کنفرانس‌های نفت شرکت می‌کرد و در نتیجه با برقراری ارتباط نزدیک با آقای آموزگار اخیراً به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. آنچه مسلم است اینکه یگانه در سازمان برنامه توفیقی به دست نخواهد آورد زیرا کوچکترین اطلاع و یا مطالعه‌ای در امر برنامه‌ریزی ندارد، امّا شایع است که چو