آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش چهارم)

1653 بازديد   

در اين مجموعه آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزيران، افسران، وكلا و افراد متفرقه و همچنين كساني كه حكم تعقيب برايشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
اين آمار را دولت كودتايي زاهدي منتشر كرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.

كيفرخواست

رديف ـ مشخصات ـ تاريخ صدور كيفرخواست
1ـ دكتر محمد مصدق ـ 9 / 7 / 32
2ـ سرتيپ تقي رياضي ـ 9 / 7 / 32
3ـ سرتيپ عطاءالله كياني ـ 16 / 8 / 32
4ـ سرهنگ عزت‌الله ممتاز ـ 17 / 8 / 32
5ـ سروان موسي فشاركي ـ 17 / 8 / 32
6ـ سروان ايرج داورپناه ـ 17 / 8 / 32
7ـ ستوان 2 علي‌اشرف شجاعيان ـ 17 / 8 / 32
8ـ كريم پورشيرازي ـ 28 / 11 / 32

منع پيگرد
ترتيب ـ مشخصات ـ تاريخ صدور قرار
1ـ سرهنگ علي دفتري ـ 16 / 8 / 32
2ـ دكتر عزيزالله ملك سميعي ـ 16 / 8 / 32
4ـ سرگرد ملك مرزبان ـ 14 / 9 / 32
5ـ سرهنگ قهرمان قهرمان ـ 12 / 9 / 32
6ـ سرهنگ غلامرضا غفوري ـ 8 / 9 / 32
7ـ سرهنگ مصطفي حجازي ـ 19 / 9 / 32
8ـ سرهنگ اميني ـ 19 / 9 / 32
9ـ مهندس داود رجبي ـ 19 / 9 / 32
10ـ دكتر عالمي ـ 19 / 9 / 32
11ـ مهندس (ناخوانا) عطايي ـ 19 / 932
12ـ علي مبشر ـ 19 / 9 / 32
13ـ دكتر محمدعلي ملكي ـ 19 / 9 / 32
14ـ محمدعلي مباشر ـ 19 / 9 / 32
15ـ دكتر علي‌اكبر اخوي ـ 29 / 9 / 32
16ـ احمد اخگر ـ 29 / 9 / 32
17ـ محمدرضا اقبال ـ 29 / 9 / 32
18ـ حسن شهيدي ـ 29 / 9 / 32
19ـ علي‌اكبر غفاري ـ 14 / 1 / 32
20ـ دكتر مهدي آزاد ـ 18 / 12 / 32
21ـ مهندس سيف‌الله معظمي ـ 18 / 12 / 32
22ـ عبدالعلي لطفي ـ 18 / 12 / 32
23ـ محمود نريمان ـ 18 / 12 / 32
24ـ سرهنگ 2 هوايي مصطفي موسوي ـ 11 / 2 / 33
25ـ سروان هوايي محمدعلي رحيمي ـ 11 / 2 / 33
26ـ ستوان 1 هوايي احمد ذوالفقاري ـ 11 / 2 / 33
27ـ سروان ژاندارمري ابوالقاسم روزبه ـ 19 / 2 / 33
28ـ محمدعلي مقدم ـ 15 / 3 / 33

عدم صلاحيت

ترتيب ـ مشخصات ـ تاريخ صدور قرار
1ـ محمد مسعودي ـ 29 / 11 / 32


كلاسه ـ عنوان ـ شرح نامه‌هاي فرستاده ـ تاريخ خروج (روز ـ ماه ) ـ مراجعه به ـ پيوست
.... ـ رياست ستاد ارتش ـ درباره تلگراف سرتيپ بيگلري فرمانده وقت لشكر 2 رضائيه در روزهاي 25 ـ 26 (ناخوانا) 32 ـ 27 / 3 / 34 ـ .... ـ يك برگ

نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول


 
 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir