آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 ـ 28 مرداد ۱۳۳۲(بخش دوم)

1614 بازديد   

در اين مجموعه آمار و مشخصات متهمين وقايع 25 تا 28 مرداد 1332 اعم از وزيران، افسران، وكلا و افراد متفرقه و همچنين كساني كه حكم تعقيب برايشان صادر شده به صورت مجزا آورده شده است.
اين آمار را دولت كودتايي زاهدي منتشر كرده و طبعاً متهمان، مربوط به دولت ساقط شده مصدق هستند.

افراد
ترتيب ـ درجه ـ هويت (نام ـ شهرت) ـ به موجب چه دستوري بازداشت است ـ تاريخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت
1ـ گروهبان 2ـ صادق ـ ملت‌دوست ـ آزاد و آمار كسر گرديده
2ـ گروهبان 2ـ حسين ـ عباسي ـ آزاد و آمار كسر گرديده
3ـ گروهبان 2ـ ناصر ـ افشار ـ آزاد و آمار كسر گرديده
4ـ گروهبان 2ـ عزت‌الله ـ سرافراز ـ آزاد و آمار كسر گرديده
5ـ گروهبان 2ـ حسين ـ هنربخش ـ آزاد و آمار كسر گرديده
6ـ گروهبان 2ـ محمدرضا ـ احمدي ـ آزاد و آمار كسر گرديده
7ـ گروهبان 3ـ سيف‌الله پاشايي ـ آزاد و آمار كسر گرديده
8ـ گروهبان 3ـ محمدعلي ـ ابراهيمي ـ آزاد و آمار كسر گرديده
9ـ گروهبان 3ـ سيف‌الله ـ نصيري ـ آزاد و آمار كسر گرديده
10ـ گروهبان 3ـ علي ـ نظم ده ـ آزاد و آمار كسر گرديده
11ـ گروهبان 2ـ علي‌اصغر ـ بناء ـ آزاد و آمار كسر گرديده
12ـ سرباز وظيفه ـ سيف‌الله ـ محمدي ـ آزاد و آمار كسر گرديده

متفرقه
ترتيب ـ درجه ـ هويت (نام ـ شهرت) ـ به موجب چه دستوري بازداشت است ـ تاريخ صدور قرار بازپرس ـ نوع قرار ـ محل بازداشت
1ـ دكتر ـ محمد ـ نصيري ـ طبق نامه شماره 5252 / ه‍ ــ‌17 / 7 / 32 فرمانداري نظامي از آمار كسر شده است
2ـ دكتر ـ علي‌اصغر ـ مشيرفرهمند ـ بازپرس ـ 26 / 7 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ عشرت‌آباد
3ـ دكتر ـ غلامحسين ـ مصدق ـ بازپرس ـ 9 / 7 / 32 ـ وجه التزام ـ آزاد ـ منع پيگرد
4ـ سرهنگ بازنشسته ـ علي‌اكبر ـ غفاري ـ .... ـ‌ ... ـ .... ـ .... ـ در تاريخ 14 / 10 / 32 منع پيگرد صادر شد
5ـ سرلشكر بازنشسته ـ .... ـ مهنا ـ در تاريخ 17 / 6 / 32 مرخص و از آمار كسر گرديده است
6ـ ..... ـ ..... ـ كشاورز صدر ـ بازپرس ـ 22 / 7 / 32 ـ التزام ـ آزاد
7ـ سرتيپ بازنشسته ـ حسين ـ مظفري ـ بازپرس ـ 22 / 7 / 32 ـ (التزام) ـ پادگان قصر
8ـ ..... ـ سيدمحمد ـ معصومي ـ بازپرس ـ 6 / 8 / 32 ـ (التزام) ـ
9ـ .... ـ محمدعلي ـ مقدم ـ بازپرس ـ 22 / 7 / 32 ـ بازداشت (كيفري) ـ پادگان قصر ـ در تاريخ 15 / 3 / 33 قرار منع پيگرد
10 ـ ......................................
11ـ ..... ـ محمد ـ مسعودي ـ بازپرس ـ 2 / 10 / 32 ـ بازداشت ـ دژبان ـ عدم صلاحيت ((دادگاه بخش .....)
12ـ .... ـ محمدعلي ـ مباشر ـ بازپرس ـ 9 / 9 / 32 ـ بازداشت (التزام) ـ پادگان قصر ـ در تاريخ 16 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده است
13ـ .... ـ نصرت‌الله ـ ..... ـ بازپرس ـ 14 / 9 / 32 ـ التزام ـ آزاد ـ در تاريخ 16 / 9 / 32 منع پيگرد صادر شده است
14ـ ... ـ علي محمد ـ وجدي
15ـ ... ـ كريم ـ رشديه
16ـ .... ـ سيد اسمعيل ـ فرجاد

.....
ترتيب ـ هويت ـ نوع بيماري ـ در كدام بيمارستان بستري شده ـ تاريخ بستري شدن ـ تاريخ ترخيص
1ـ غلامعلي لطفي ـ دو دوره خارش ـ بيمارستان شماره 1 ـ 6 / 7 / 32 ـ 2 / 8 / 32
2ـ مهندس احمد رضوي ـ خارش ـ بيمارستان شماره 1 ـ 6 / 7 / 32 ـ 25 / 7 / 32
3ـ دكتر عزيزالله ملك اسمعيلي ـ رماتيسم ـ بيمارستان شهرباني و بيمارستان شماره 1 ـ 9 / 6 / 32 ـ 18 / 7 / 32
4ـ سرهنگ علي دفتري ـ بريدگي گردن ـ بيمارستان نجميه و بيمارستان شماره 1 ـ 20 / 5 / 32 ـ 18 / 7 / 32
5ـ علي‌اصغر بشير فرهمند ـ جراحت سر و صورت ـ بيمارستان شهرباني و بيمارستان شماره 1 ـ 29 / 5 / 32 ـ 25 / 7 / 32
6ـ ستوان 1 احمد ذوالفقاري ـ .... ـ بيمارستان شماره 2 ـ 6 / 8 / 32 ـ
7ـ سرتيپ عطاءالله كياني ـ زخم معده ـ بيمارستان پهلوي ـ 20 / 8 / 32 ـ 11 / 10 / 32
8ـ دكتر احمد عباسي ـ اختناق ريوي ـ بيمارستان پهلوي ـ 4 / 9 / 32 ـ مرخص شد ـ منع پيگرد
9ـ دكتر علي‌اكبر ..... ـ .......... ـ بيمارستان شماره 1 ـ 12 / 9 / 32 ـ مرخص شد ـ منع پيگرد

كسانيكه امر تعقيب برايشان صادر شده
ترتيب ـ درجه ـ نام ، شهرت ـ
1ـ سرتيپ ـ تقي رياحي ـ كيفرخواست تنظيم شد
2ـ سرتيپ ـ عطاءالله كياني ـ كيفرخواست تنظيم شد
3ـ سرتيپ ـ حسين فرخنده‌پي ـ كيفرخواست تنظيم شد
4ـ سرتيپ ـ نصرالله مدبر ـ
5ـ سرهنگ ـ حسينقلي اشرفي
6ـ سرهنگ ـ حسينقلي سررشته
7ـ سرهنگ ـ علي‌ دفتري ـ منع پيگرد صادر شده
8ـ سرهنگ ـ عزت‌الله ممتاز ـ كيفرخواست تنظيم شده
9ـ سرهنگ ـ قهرمان قهرمان ـ منع پيگرد صادر شده
10ـ سرهنگ ـ غفوري ـ منع پيگرد صادر شده
11ـ سرهنگ ـ مصطفي حجازي ـ منع پيگرد صادر شده
12ـ سرهنگ 2 ـ هوشنگ نادري
13ـ سروان ‌ـ مرتضي شيردل
14ـ سرگرد ـ سيف‌الله ملك‌مرزبان ـ منع پيگرد صادر شده
15ـ ستوان 2 ـ علي اشرف شجاعيان ـ كيفرخواست تنظيم شده
16ـ سروان ـ ايرج داورپناه ـ كيفرخواست تنظيم شده
17ـ سرهنگ (ناخوانا) ـ مصطفي موسوي
18ـ سرگرد هوايي ـ رحيم بهزاد
19ـ سروان هوايي ـ محمدعلي رحيمي
20ـ ستوان يكم هوايي ـ احمد ذوالفقاري
21ـ سروان ژاندارم ـ ابوالقاسم روزبه
22ـ سرهنگ ستاد ـ كاظم پورشريف
23ـ سروان ـ موسي فشاركي ـ كيفرخواست تنظيم شد
24ـ ستوان 1 ـ بشيري
25ـ ستوان 2ـ هاشمي
26ـ سروان ـ باقري
27ـ ستوان 1ـ جودي
28ـ ستوان ـ رستمي
29 ـ ستوان 2 ـ‌سعيدي
30 ـ ستوان ـ دادگر
31ـ ستوان 1 ـ فرسينظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول


 
 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir