ساواك و دستگاه اطلاعاتي اسرائيل

  

ساواك و دستگاه اطلاعاتي اسرائيل

مجموعه حاضر حول محور اسناد سازمان اطلاعات و امنيت رژيم پهلوي موسوم به ساواك است كه رابطه آن سازمان با اسرائيل را نشان مي‌دهد. اگر اين اسناد امروز در اختيار ماست تا آن را بررسي و تجزيه و تحليل كنيم بدان دليل است كه سالها قبل، در 22 بهمن 1357 آن رژيم به طور كامل از هم فروپاشيد و تماماً در اختيار نيروهاي انقلاب اسلامي قرار گرفت؛ انقلابي كه با 15 خرداد 1342 اولين شعله فروزنده آن روشن شد و به رهبري نادره مردي از تبار معصومين آتشي به خرمن شاه و آمريكا و اسرائيل زد كه هنوز گرم و سوزان است و ان‌شاءاله از پس نابودي شاه، آن دو ضلع ديگر اين مثلث شوم را هم به خاك و خاكستر نابودي بنشاند.
آن رهبر فقيد، نه تنها انقلاب اسلامي كبير ما را رهبري كرد بلكه خود بهترين رواي و مفسر آن نيز بود و به قول رهبر كنوني و فرزانه انقلاب حضرت آيت‌اله خامنه‌اي حفظ‌اله‌ تعالي:
شخصيت عظيم و قاطعيت بي‌مانند اين رهبر بزرگ، سرانجام يكي از شگفت‌انگيزترين پديده‌هاي تاريخ يعني انقلاب اسلامي را به بار آورد و استقلال و آزادي را در كشوري كه قرنها در هجران آزادي و استقلال گذرانيده بود، مستقر ساخت. بدين ترتيب انقلاب و امام خميني، دو پديده انفكاك‌ناپذيرند. تحليل انقلاب اسلامي ايران بدون شخصيت رهبر بزرگ آن و تحليل شخصيت چندبعدي كم‌نظير اين چهره استثنايي زمان، جدا از شناسايي انقلاب، ممكن نيست.... از 15 خرداد 42 تا 17 شهريور 57، صدها روز سرنوشت‌ساز در شهرها و روستاهاي اين كشور آفريده شد كه در آن رگبار گلوله‌هاي مزدوران شاه، سعي در خاموش كردن فرياد خلق داشت، در همه اين روزها، نفس گرم امام آتش مبارزه را شعله‌ورتر و فرياد خلق را رساتر كرد.
با اين عنايت و توجه كه سخن حضرت امام رحمة‌اله‌عليه از چه جايگاه و اهميتي برخوردار است خوب است ببينيم، آن بزرگوار درباره شاه و اسرائيل و ساواك چه مي‌گويد. همچنين ضروري است كه دقت كنيم، سخنان زير در روز عاشورا، 13 خرداد 1342 بيان شده و همين سخنراني و همين سخنان موجب دستگيري امام و باعث واقعه شورانگيز 15 خرداد گرديد:
اسرائيل نمي‌خواهد در اين مملكت دانشمند باشد؛ اسرائيل نمي‌خواهد در اين مملكت قرآن باشد؛ اسرائيل نمي‌خواهد در اين مملكت علماي دين باشد؛ اسرائيل نمي‌خواهد در اين مملكت احكام اسلام باشد. ... .
امروز به من اطلاع دادند كه بعضي از اهل منبر را برده‌اند در سازمان امنيت و گفته‌اند شما، سه چيز را كار نداشته باشيد، ديگر هر چه مي‌خواهيد بگوييد. يكي شاه را كار نداشته باشيد، يكي هم اسرائيل را كار نداشته باشيد، يكي هم نگوييد دين در خطر است. اين سه تا امر را كار نداشته باشيد، هر چه مي‌خواهيد بگوييد. خوب‌،‌ اگر اين سه تا امر را كنار بگذاريم، ديگر چه بگوييم؟ ... ربط مابين شاه و اسرائيل چي است كه سازمان امنيت مي‌گويد از اسرائيل حرف نزنيد،‌ از شاه هم حرف نزنيد؟ اين دو تا تناسباتشان چي است؟ مگر شاه اسرائيلي است؟ به نظر سازمان امنيت، شاه يهودي است؟ اين طور كه نيست. ايشان كه مي‌گويد مسلمانم. اين كه ادعاي اسلام مي‌كند؛ مفهوم اسلام به حسب ظواهرش است ... اين ممكن است سري در كار باشد.
آيا نمي‌توان حدس زد كه شاه و اسرائيل و ساواك، از اين سخنان به وحشت افتادند و دست به كاري زدند كه خود مي‌دانستند خطرناك است؟ آيا امروز، بعد از گذشت نزديك 40 سال، ما اهميت اين سخنان را دريافته‌ايم؟ به راستي تناسب و رابطه شاه و اسرائيل چه بود، به واقع ساواك، ابزار قدرت شاه بود، يا دستگاهي در اختيار اسرائيل تا حتي شاه را كنترل كند؟
نفوذ اسرائيل در ايران زمان شاه، نفوذي همه جانبه و بلكه سلطه‌اي بي‌بديل بود؛ اما قطعاً هيچ بخشي از اين نفوذ به اندازة نفوذ و سلطه بر تشكيلات ساواك مهم و براي صهيونيست‌ها ارزشمند نبود؛ چرا كه ساواك،‌ يعني ابزار سلطه بر تمامي مملكت؛ و هر گاه كه اسرائيلي‌ها مي‌توانستند بر اين تشكيلات مسلط شوند، قطعاً بر همه اجزا و ابعاد ايران شاه ـ جزيره ثبات و امنيت در خاورميانه و پايگاه اصلي استقرار نظام سلطه در منطقه ـ مي‌توانستند سيطره داشته باشند.
اكنون اسناد به جا مانده از ساواك در دست ماست و مي‌توان تا حدودي از زبان خود آنها، اين رابطه را به عينه مشاهده و سپس تجزيه و تحليل كرد.
با اين اميد كه اين مجموعه بتواند تا حدودي، برخي از وقايع تاريخي را توضيح دهد تا در پرتو آن بتوان حضور اسرائيل را در هر كشور دنيا ـ و خصوصاً در كشورهاي منطقه خاورميانه ـ توضيح داد و معني كرد.
همچنين اين مجموعه ان‌شاءاله بتواند خطر واقعي اسرائيل و صهيونيسم را در مقابل چشمان همگان قرار دهد تا همگي، مثل امام راحل، از صميم دل و از عمق جان باور كنند كه «اسرائيل بايد نابود شود و از صحنه روزگار محو گردد» تا منطقه خاورميانه و جهان اسلام و بلكه سراسر جهان بتواند روي آسايش و آرامش را ببيند.  
نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول


 
 
 استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است.
? Design: Niknami.ir