موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

یکی از آخرین سخنان رضاشاه به نقل از مطبوعات 1323

1279 بازديد   
نظرات خوانندگان:
 
چنانچه نقدی یا نظری به اثر یا مطلب فوق دارید آن را بیان فرمایید.
نام:
نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن پیام:

بازگشت به صفحه اول